Visits and more

Starting September 2019, we will offer various activities aimed at social and educational structures (schools, Maison Relais…).

Message us at hello@kamellebuttek.lu if you are interested in any of our offers!

1.) Short visits / 1 hour

A visit of the Kamellebuttek with explanations on the exhibiting artists and their technique.

Available once per class per academic year.

2.) Interactive visit / 2 hours

These visits would include both a practical and academic aspect. Through different activities, children will learn about artworks, techniques and art history. The children will get a brief initiation into graffiti techniques.

Beyond the activities carried out at the Kamellebuttek, the children will also work on related material when they are back in class.

Available once per class per academic year.

3.) Workshop / 2 hours

If you want to skip the visit (or have already seen the space) you can choose to go straight for a fully practical session. These sessions will cover the same topics as our 6-week courses.

This offer is open to groups who enjoyed their first visit and want to come back, as well as groups seeking to have regular workshops. The length of the workshops can be adjusted.

If the group has more than 10 participants, we will split up the group. One half will start with a practical part, while the other one learns more about art through some educational games.

Vu September 2019 un, wäerten et am Kamellebuttek eng Rei Aktivitéiten ginn, déi sech spezifesch un Schoulklassen an Gruppen aus enger Maison Relais riichten.

Mellt iech op hello@kamellebuttek.lu wann dir interesséiert sidd!

1.) Kuerz Visite / 1 Stonn

Eng kuerz Visite vum Kamellebuttek mat Erklärungen zu de Kënschtler déi ausstellen an zu hirer Technik.

Dëst Offer kann ee pro Klass/Grupp 1 mol am Joer maachen.

2.) Interactive Visite / 2 Stonnen

Dës Visiten hunn souwuel en akademeschen wéi och en prakteschen Deel. Iwwert verschidden Aktivitéiten, léieren d’Kanner Neies iwwert d’Konscht, déi verschidden Techniken an d’Geschicht vun der Konscht. Ënner anerem kréien d’Kanner hei eng Initiatioun un d’Konscht vum Graffiti.

No der Visite, kënnen d’Klassen dann och an der Schoul weider mat dem Thema auserneen setzen, mat akademeschen Aktivitéiten déi mir an Zesummenaarbecht mat de Schoulen ausschaffen.

Dëst Offer kann ee pro Klass/Grupp 1 mol am Joer maachen.

3.) Workshop / 2 Stonnen

Dëst Offer riicht sech un Gruppen déi entweder d’Visite schonn gemaach hunn oder léiwer direkt praktesch schaffen. Dës Workshop riichten sech no den selwechten Themen déi een och an den 6 Wochen Coursen entdecken kann.

Dëst Format ass geduecht vir Gruppen déi gären eng Kéier ëremkommen oder déi eng reegelméisseg Aktivitéit maachen wëllen. D’längt vun de Workshops kann jee no Grupp an Zil ugepasst ginn.

Falls de Grupp méi wéi 10 Leit huet, gëtt de Grupp opgespléckt. Déi eng Halschent fänkt mam prakteschen Deel un wärend déi aner pedagogesch Aktivitéiten zum Thema Konscht maachen. Dono gëtt gewiesselt.